Varmepumpen – et omvendt køleskab, der tjener penge til dig!

Da varmepumper kan være en god forretning for mange,
finder vi i disse år rigtig mange forskellige udbydere af
varmepumper, som fås i forskellige kvaliteter og former.
Men markedet kan være vanskeligt at gennemskue.
Ønsker du et varmepumpeanlæg, der skal være økonomisk rentabelt
i årene fremover, kræver det, at du går til en leverandør med erfaring,
ekspertise og solide referenceprojekter. Det er også vigtigt, at du kræver
at få individuelle beregninger, der passer til dit hus og til dine behov.

Du skal kunne få svar, på alle dine spørgsmål…

Hvis du ønsker en varmepumpe, der både kan opvarme
bygningen og brugsvandet, er der to typer at vælge mellem:

Luft / Vand:
Energien hentes fra luften omkring udedelen på varmepumpen
og omsættes til varmt vand, som kan anvendes i den
traditionelle vandbårne varmeinstallation og til opvarmning af
brugsvand. Et sådant anlæg er særdeles anvendeligt, hvor der
ikke er mulighed for nedgravning af jordvarmeslanger. Varmepumpens
udedel er typisk placeret lige uden for bygningen for
at begrænse rørtrækket.

Beregning: Eksempler for nybyggeri, hvor man kan se investeringen i forhold til areal for et gennemsnitshus.
Husk at få udarbejdet en individuel beregning.

Bygningsareal 120 m2 150 m2 180 m2 220 m2
Luft/Vand Varmepumpe størrelse 6 kW 6 kW 9 kW 9 kW
Investering i dkr. 90.000 90.000 110.000 110.000
Forbrug om året dkr. 4.700 5.000 5.300 5.900
Udregnet efter el prisen 1,55 – Årsvirkningsgraden luft/vand 3,8 og væske vand 4,2
Ulemper
Der findes næsten ingen ulemper
ved varmepumper. Luft/vand varmepumpens
udedel kan give en mindre
mekanisk støj. Derfor skal der være
en vis afstand til naboer, så de ikke
generes.
Jordvarmeanlægget vil ikke støje
mere end et traditionelt køleskab.
Pumpen placeres bedst i et bryggers,
teknikrum eller direkte, hvor
det gamle fyr stod.
Bygningsareal 120 m2 150 m2 180 m2 220 m2
Væske/Vand Varmepumpe 6 KW 6 KW 6 KW 8 KW
Investering i dkr. 115.000 115.000 115.000 120.000
Forbrug om året dkr. 4.400 4.700 5.100 5.500
Udregnet efter el prisen 1,55 – Årsvirkningsgraden luft/vand 3,8 og væske vand 4,2

En god forretning
Når du vælger at installere en varmepumpe, får du
et energibesparende, miljøvenligt og billigt alternativ
til f.eks. almindelig elvarme, naturgas eller oliefyr.
Du kan spare helt op til 58% på din årlige varmeregning
ved at skifte til en varmepumpe. Det giver en
tilbagebetalingstid inden for 5 til 8 år. Herefter er det
en ren overskudsforretning.
Private, der bruger elvarme, jordvarme eller varmepumpe
som hovedvarmekilde til opvarmning af
helårsboligen, kan få en reduktion i elafgiften for det
forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.
Er boligen registreret i Bygnings- og Boligregisteret
”BBR” som opvarmet med el, varmepumpe eller
jordvarme, reduceres elafgiften med 51,7 øre for
det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.
Er boligen opvarmet med el som hovedkilde, men
ikke registreret hos BBR, skal der ansøges hos det
lokale BBR-register. Når anmodningen er godkendt
og registreret, og energiselskabet er blevet
underrettet, vil elafgiften blive nedsat efter de i dag
gældende regler med 51,7 øre. Afgiftsnedsættelsen
vil fremgå af din næste elregning.
Her er 3 eksempler fra Energistyrelsen på, hvor meget der kan spares ved at vælge et jordvarmeanlæg
fremfor et nyt oliefyr, når et gammelt, udslidt fyr står foran en udskiftning, inklusiv CO2 besparelser:
*Ved en oliepris på 10 kr./liter og en elpris på 2kr./kWh.
**I eksemplet er jordvarmeanlægget hhv. 60.000, 65.000 og 80.000 kr. dyrere end et nyt oliefyr.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt stort tilgængeligt haveareal til et jordvarmeanlæg, kan du opnå en tilsvarende økonomisk
gevinst med en luft/vand varmepumpe.

Ring til os: +45 20718081 • Mail: Info@varmepumpesalg.dk
This is default text for notification bar