Home / Troubleshooting varmepumper

Troubleshooting varmepumper

Skal varmepumpen efterses?

En luft/luft-varmepumpe, der benyttes til opvarmning af et helårshus, bør have et serviceeftersyn af en autoriseret montør én gang om året – uanset om det er lovpligtigt eller ej, Service kan bestilles på telefon: 20718081. Serviceeftersynet plejer at bestå af følgende momenter:

1. Temperaturkontrol i varme-/køledrift
2. Kontrol af strømforbrug i varme-/køledrift
3. Kontrol af arbejdstryk i varme-/køledrift (afh. af 1+2)
4. Rengøring af indedel (trykluft og evt. affedtningsmiddel)
5. Disinficering af indedelen
6. Rengøring af udedel (trykluft)
7. Visuel inspektion af installationen
8. Kundens eventuelle spørgsmål

Hvor tit skal indedelens filtre renses?

Filtrene skal renses afhængig af drifttiden, helårshuse anbefales hver 14. dag. Filterne renses med en kost, støvsuges eller afvaskes i lunkent vand opvaskemiddel og en blød opvaskebørste. (Vær opmærksom på at nogle af filtrene kan ikke tåle vand)

Varmepumpen varmer ikke/Opfører sig mærkeligt

Hvis din varmepumpe ikke varmer eller opfører sig mærkeligt, kan det skylles at den er indstillet forkert eller at den ikke har modtaget de indstillinger du har fortaget via fjernbetjeningen.

  1. Byt batterierne i fjernbetjeningen
  2. Rens filterne (hvis lamellerne er blokket til, ring efter service på +45 20718081)
  3. Indstil fjernbetjeningen på “HEAT” “30ºC” “AUTO FAN” sluk for varmepumpen og tænd igen på “ON” vent 30 minutter.

Hvis ingen af tingene virker ring til +45 20718081 for at anmelde fejlen.

Filterne bør renses 1 gang om måneden. Filterne kan renses med en støvsuger, kost eller under vandhanen (Lunken vand, opvaskemiddel, blød børste), det tager kun få minutter. Jo renere filtrene er, des mere økonomisk og bedre kører varmepumpen.

Min varmepumpe stopper og blinker i “POWER” eller “DEICE” lampen

Når det er koldt udenfor og din varmepumpe kører, vil der komme rimfrost/is på bagsiden af udedelen. Dette is skal væk en gang imellem så det ikke bliver til en stor isklump. Derfor er varmepumpen fra fabrikken programmeret til og afrime ligesom de fleste kølefryse skabe man kender idag. Når afrimningen er i gang stopper inde delen i en kort periode på 5-10 minutter, der kan forkomme lyde fra varmepumpe når dette forgår,
man må ikke slukke for varmepumpen imens.

Det damper ud af udedelen

Damp fra udedelen er ganske normalt i afrimnings perioden.

Der løber vand ud af udedelen

Når varmepumpen afrimer, løber der vand fra udedelen. I fugtigt vejr kan mængden af vand være stor. Der kan løbe mellem 10 og 20 liter vand ud pr. døgn. Dette er helt normalt og et tegn på, at afrimningen fungerer, som den skal. Mængden af vand kan også variere meget mellem de forskellige varmepumper. Din pumpe kan afgive store mængder, mens din nabos knap nok drypper. Hvis du er nervøs for, at vandet er for tæt på huset, bør du diskutere sagen med din installatør. En løsning kan evt. være at grave en plade ned der skråner væk fra huset og føre vandet en smule væk fra huset.

Timerlampen blinker, og varmepumpen slukkes (Panasonic). Hvad skal jeg gøre?

Hvis timerlampen begynder at blinke, betyder det, at der er opstået en fejl i varmepumpen. Du skal derfor finde fejlkoden og derefter slukke pumpen og anmelde fejlen til din installatør eller forhandler.

1. Tryk på CHECK på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder, indtil den går i selvdiagnosticeringstilstand. På free multi-enheder, hvis modelbetegnelse indledes med CS-ME, trykkes i stedet på TIMER UP.

2. Tryk på pileknapperne for TIMER (for CS-XE9EKE og CS-XE12EKE trykkes i stedet på pileknapperne for TEMP) for at bladre gennem fejlkoderne.

3. Når den rette fejlkode findes, afgiver indedelen en biplyd i fire sekunder (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE tændes POWER-lampen i 30 sekunder). Hvis fejlkoden ikke stemmer overens med fejlen, afgiver indedelen kun en kort biplyd (og POWER-lampen blinker kun én gang på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE).

4. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, eller hvis der igen trykkes på CHECK, vil fjernbetjeningen skifte fra selvdiagnosticeringstilstand til de almindelige driftsindstillinger.

Top