Menu Luk
Panasonic CZ25WKE Panasonic NZ25VKE Panasonic HZ25WKE-5 Panasonic HZ25XKE-5

Varme areal: 0-80 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Panasonic-nz25vke

Varme areal: 20-100 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Panasonic HZ25WKE

Varme areal: 30-120 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Varme areal: 30-120 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Fra Kr. 12.995.00 Fra Kr. 13.995.00 Fra Kr. 16.995.00 Fra Kr. 17.995.00

 

Daikin Perfera Væg Daikin Perfera Gulv Daikin Stylish Træ Skjuler

Varme areal: 0-80 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Varme areal: 0-80 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

Varme areal: 0-80 m2
Køle areal 0-60 m2
Inkl. Installation og moms.

varmepumpeskjuler - varmepumpehus

Varmepumpeskjuler til din varmepumpe, Udført i trykimprægneret træ.

Fra Kr. 15.995.00 Fra Kr. 16.995.00 Fra Kr. 18.995.00 Fra Kr. 1.395.00