Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe anvender termisk energi til at omsætte eksempelvis kold luft eller vand til varm luft eller vand. Den samme metode bliver også anvendt for at opnå den omvendte effekt – altså fra varm til kold -, hvilket man bl.a. ser i forbindelse med køleskabe. Derfor kalder man det også nogle gange for “køleskabseffekten”.

Miljømæssige fordele ved en varmepumpe

En varmepumpe virker altså ved, at den udnytter luften udefra til at opvarme luften inde i dit hjem. Til denne proces bruger varmepumpen også el, men har et langt lavere forbrug end almindelig elvarme – faktisk bruger en varmepumpe kun en fjerdedel af den elektricitet, som det ville kræve af en elradiator for at varme din bolig op. Det er altså langt mere miljøvenligt at bruge en varmepumpe, frem for eksempelvis oliekedel eller almindelig elvarme.

Skift til en varmepumpe – og spar penge

Derudover vil du ofte kunne spare mange penge, hvis du skifter dit nuværende varmeanlæg ud med en varmepumpe. Selvom den måske kan synes dyr at installere, så vil varmepumpen inden for ganske få år have tjent sig selv ind igen – og du vil kunne have glæde af den i mange år frem. Der er altså en lang række miljømæssige såvel som økonomiske fordele ved at skifte til en varmepumpe.

Hvordan er en varmepumpe opbygget?

Overordnet set består en varmepumpe af to dele: en indvendig og en udvendig del. Den udvendige del skal du placere uden for hjemmet, hvor den kan optage luft eller væske udefra, mens den indvendige del skal placeres inde i din bolig – gerne i det rum, som du opholder dig allermest i, eksempelvis i stuen.

Placér din varmepumpe centralt

Selvom det er smart at placere varmepumpens indvendige del i det mest centrale rum i hjemmet, så betyder det altså ikke, at den ikke kan pumpe varme ud til resten af boligen. Men jo kortere afstand der er fra varmekilden til der, hvor varmebehovet opstår, desto mindre energi skal varmepumpen således også bruge på at pumpe varmen rundt. Ved at placere varmepumpen centralt sikrer du altså, at du får mest muligt ud af varmepumpens effekt og ydelse og det vil derfor også være billigere for dig på den lange bane.

Hvordan virker en varmepumpe?

Der findes som udgangspunkt tre forskellige slags varmepumper:

  • Jord til vand (også kaldet jordvarme)
  • Luft til vand
  • Luft til luft

Der kan selvfølgelig forekomme afvigelser i forskellige modeller, osv., men overordnet set virker hver af de tre slags varmepumper altså på samme måde.

Hvordan virker en varmepumpe til jordvarme?

En jord til vand-varmepumpe går også under betegnelserne jordvarme eller en væske til vand-varmepumpe. Grunden til, at der findes så mange forskellige betegnelser for samme type varmepumpe, skyldes, at det er lidt forskelligt, hvordan man vælger at definere inputtet. Kort fortalt, så virker en varmepumpe til jordvarme ved, at den udnytter varmen fra jordens øverste lag. Det gør den ved, at der er gravet en slange med væske ned på en meters dybde under jorden. Denne slange leder så varmen fra jorden via væsken hen til varmepumpen, som så giver varme til din bolig – enten i form af varmt vand fra hanen eller via radiatorer eller gulvvarme.

Jordvarme kræver derfor også, at du har et stort nok grundareal til at kunne grave de væskefyldte slanger ned, for bedst muligt at udnytte jordvarmen. Den er også mere omstændig at installere, fordi slangerne skal graves ned. Heldigvis findes der derfor også alternativer, hvis dit grundareal ikke tillader en jord til vand-varmepumpe.

Hvordan virker en luft til vand-varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe har en noget mere simpel konstruktion end et jordvarmeanlæg og kræver derfor heller ikke nær så meget plads. Grundprincippet er det samme, men i stedet for at udnytte varmen fra jorden, bliver varmen i stedet udvundet fra luften.

Hvordan virker en luft til luft-varmepumpe?

Ligesom ved en luft til vand-varmepumpe, udnytter en luft til luft-varmepumpe også luften udefra til at opvarme din bolig. Men i stedet for at omdanne luften til opvarmning af vand, bliver luftet altså omdannet direkte til varm luft inde i boligen.